Hotellets opprinnelse skriver seg fra 1809, da et lite gjestgiveri åpnet. Den nåværende sidefløyen ble bygget som «Jernbanehotellet» i 1858. Med gatefløyens stilrene fasade i jugendstil fra 1912 fremstår dagens hotell som et ærverdig sted med særpreg og egenart.
Vårt motto er følgelig «gjestfrihet siden 1809».

Grand Hotel Hønefoss startet som gjestgiveri i 1809 og har siden blitt utvidet til hotell. Hotellet har adresse Stabells gate 8 og ligger cirka 160 meter fra Søndre torv i Hønefoss, i Ringerike kommune. Adkomst med bil skjer fra Riper Bakken, som ellers er kjent fra mange sykkelritt opp gjennom årene, som Ringerike Grand Prix. Det har 39 rom.

Da hotellet ble bygget fikk det navnet «Flattum Gjestgiveri», etter eieren Peder Flattum som da eide gården der gjestgiveriet ble opprettet. I 1825 solgte imidlertid Flattum både gården og gjestgiveriet, men til ulike eiere. Ole Lie, som overtok gjestgiveriet, ga det da navnet «Gjestgiveriet på Sydsiden». Da den neste eieren, Ole Helgesen, bygget til sidefløyen i 1857/1858 fikk gjestgiveriet navnet «Jernbanehotellet». På en del av eiendommen lå det før 1868 et gammelt teglverk, men dette ble ekspropriert av NSB i 1862 i forbindelse med byggingen av den nye Randsfjordbanen.

Etter enda flere eierskifter havnet hotellet i Jacob Aabels eneeie i 1909. Han bygget det ut til et moderne hotell med 30 rom. I 1912 rev han fløyen ut mot Stabells gate, der hotellet ligger, og bygde opp en ny i jugendstil. Året etter ble hotellet solgt til Andreas Grinde, som i ettertid markedsførte det under navnet Grand Hotel. Navnet hentet han fra et annet hotell i byen, som han også nylig hadde kjøpt. Dette ble siden nedlagt og den gamle trebygningen, i sveitserstil, overtatt av telegrafen. Bygget, som lå i Telegrafaleen, ble siden kjent som Telegrafbygningen, men er nå revet.

Grand Hotel er i dag eid av samme eiere de siste 21 år (Frode Hagen og Trond Jørgensen). Inkludert sidebygninger har hotellet 50 rom.